Секоја услуга се цени по час и варира по категорија.

Овие цени ќе бидат додадени на производите за печатење.