Гравирање на метал

Ласерска технологија е се по присутна во ситe сфери на работењето, подади можноста за гравирање на секакви материјали. Доколку сакате да оставите Ваш белег, внимавајте тој да биде траен. Гравирањето е процес на одземање на материјал од површината на предметите. Со наша помош тоа може да го изведете со ласерска прецизност. Сите производи што ќе ги порачате може да го имаат изгравирано вашето лого, исто гравираме и на сите предмети кои вие ќе ги изберете.