Услови, правила и упатство за користење

Опис на производите
Давателот на услуги објавува на www. trodatpecati.com
- опис на главните карактеристики и слика на секое добро, како што е наведено од производителот;
- продажната цена, вклучително и ДДВ, како и тарифата за вредноста на поштенските, курирските или транспортните трошоци што не се вклучени во цената на стоките поврзани со нивната испорака;
- информации за плаќање, испорака и извршување на договорот;
- правото на Потрошувачот  условите и начинот на остварување на договорот и условите под кои може да се врати стоката,
 - периодот за кој понудата и цената остануваат валидни;
- минимално времетраење на договорот( во случај на договори за трајно или периодично снабдување на добра или услуги);
 - сите други информации што Добавувачот е должен навремено да му ги достави на Корисникот .
Нашите потрошувачи може да не контактираат на нашата веб страна преку интерактивното прозорче "Контактирајте не“,на следнaтa мејл адресa: info@trodatpecati.com  како и на телефонскиот број:075-466-466
Заштита на лични податоци
Со Троат-Тромак нашите купувачи може да бидат сигурни дека нивните лични податоци се најстрого заштитени и чувани во нашата податочна база. Компанијата ги собира, чува и обработува личните и други податоци, преку користење на веб сајтот со регистрацијата за on-line купување на печати или други производи, преку кои се врши лична идентификација на клиентот. Секој пат кога ќе внесете лични податоци или податоци од вашата кредитна картичка, истите ќе бидат трансферирани до нас преку Secure Stockets Layer (SSL) технологијата. Плаќањето може да е со кредитна картичка (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro) издадена од било која банка преку сигурносниот систем за авторизација на SSL. Плаќањето е 100% безбедно! Во истиот момент кога наплатата ќе биде ефектуирана, на  e-mail адресата на клиентот која тој ја оставил во текот на внес на податоците за регистрација, се испраќа потврда во електронска форма во прилог (attachment) на автоматската порака од Тродат-Тромак. Друг показател за безбедноста на нашата е-комерц страна е сигурносниот протокол https содржан во самиот линк. Доколку решите купувањето да го направите на поинаков начин, Троат-Тромак ја нуди безбедната алтернатива за нарачка по телефон. Нашите претставници за грижа на клиенти ќе се погрижат да ви помогнат околу вашата нарачка и да обезбедат одлично купувачко искуство.
Нарачка на големо, достава и плаќање
Полиса за враќање на производ
Доставуваме до која било точка во Република Македонија. Плаќањето може да се изврши во готово по приемот (готовина на испорака), со банкарски трансфер или со картичка во нашата канцеларија. Максималното време на испорака е 24 часа (со исклучок на викенд), но во 90% од случаите ќе ја добиете Вашата пратка во рок од 12 часа. Важи за производи нарачани преку онлајн конфигураторот, со стандардна производствена сложеност без дополнителни активности за завршна обработка. Вообичаеното време за прием е помеѓу 9,00 и 17,00 часот. Секоја нарачка на печат во градот Скопје може да се направи и испорача (експресна нарачка) за 90 минути (во зависност од достапноста на курирската компанија). Цената на испорака за градот Скопје како и за сите други места на територијата на Македонија се наплаќа  според соодветната такса на курирската компанија по Ваш избор. Сите цени наведени во онлајн продавницата на ТРОДАТ ТРОМАК ПЕЧАТИ се со вклучено ДДВ и комплетна опрема за потребното функционирање, т.е. ако нарачате печат, ќе има ласерско врежано клише. Доставата  е бесплатна за нарачки над 6000 денари

Секој единствен производ направен од ТРОДАТ-ТРОМАК  ПЕЧАТИ е носител на квалитет. Веруваме дека најважна работа за секој бизнис е нејзините клиенти да бидат задоволни, затоа правиме големи напори да воведеме нови услуги и производи. Секое клише за печатење има гаранција 5 години. Ако имате забелешка за нашата грешка, можете да вратите или замените било кој производ. Квалитетот и задоволни клиенти се важни за нас.Наша должност е да се придржуваме кон условите за однесување барања за замена на стоки.Потрошувачот правото за замена односно враќање на производ може да го оствари во рок од 15 дена сметано од денот на подигање т.е. достава на производот.

За остварување на правото за замена односно враќање на производ важат следните законски услови:

-производот не бил употребуван;

-сочувани се: изгледот, употребните својства етикети на производот;

-при поднесување на барање за замена односно враќање на производ задолжително се приложува фискалната сметка или сметкопотврдата. По истекот на рокот од 15 дена од денот на подигање т.е. достава на производот, потрошувачот го губи правото на замена, односно враќање на производ по овој основ. поднесени Барањата за замена, односно враќање на производ, сметано од 16-тиот ден од денот кога производот е примен од потрошувачот, ќе бидат негативно одговорени. Замената, односно враќањето на производот Потрошувачот може да го реализира во  продажната продавница на ТРОДАТ ТРОМАК ПЕЧАТИ

Договор помеѓу ТРОДАТ ТРОМАК ПЕЧАТИ и корисникот
      Со цел да изврши нарачки за стоки , Корисникот     мора да го пополни електронскиот формулар за регистрација достапен на Интернет страницата . При пополнување на образецот за електронска регистрација, Корисникот е должен да ги обезбеди потребните и точни податоци, како и да ги ажурира во рок од седум дена по нивната промена. Корисникот гарантира дека информациите што ги обезбедува за време на процесот на регистрација се точни и целосни и ќе ги ажурира навремено доколку е потребно .Доколку е правно лице гарантира дека е изречно овластен, или има право со закон да нарача и прима производи / или фактури од компанијата. Корисникот изјавува дека има право да ги презентира овие информации. Корисникот изјавува дека ги обезбедува информациите во врска со договорот за нарачка доброволно, со добра волја и единствено заради исполнување на договорот за производство.
Во случај Корисникот да обезбеди неточни податоци или да не се случиле промени во периодот , Давателот на услуги има право да го раскине договорот веднаш и без предупредување  и да одбие да обезбеди услуги или продажба на стоки.
 
Стоката нарачана за купување се доставува со соодветно пакување и транспорт до адресата за испорака одредена од Корисникот во доволно време, како што е договорено меѓу Претставникот на е-продавницата  и Корисникот.
Добавувачот е должен да го изврши склучениот договор  со Корисникот, по потврда на нарачката ,што зависи од време на изработка како и моментални залихи на производот, но не подоцна од 30 дена од денот по потврдувањето на нарачката.. Кога добавувачот не може да ги исполни своите обврски од договорот, бидејќи нема стоки и услуги , тој ќе го извести потрошувачот и ќе ги врати износите платени од него во рок од 30 дена од денот кога се нарачани. 
 
Давателот на услуги не е одговорен ако не се обезбеди пристап  пристап до продавницата, како и за ненавремена обработка на нарачките , во околности кои не се под нејзина контрола - случаи на виша сила, случајни настани, проблеми на Интернет или други неприфатливи настани.
- не гарантира дека пристапот до продавницата ќе биде непрекинат, навремен, безбеден и без грешки, сè додека е надвор од неговите можности, контрола и волја;
- нема да одговара за штети предизвикани на софтверот, хардверот или телекомуникациската опрема или за губење на податоците што произлегуваат од материјали или ресурси, барани, натоварени или користени на кој          било начин преку него;